Dagbladet trenger en realitetsorientering

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 02.14.2018
Trusler fra Hezbollah
IDF

I en lederartikkel i Dagbladet i går, hamres det løs på Israel. Avisen mener Israel gjør hva de vil i sin iver etter å forhindre økt iransk nærvær i Syria, og at landet krenker nabolandenes suverenitet når de bomber mål der. Israel blir fremstilt som skurken, men i realiteten er det Israel som holder en potensiell krig i sjakk.

Dagbladets artikkel
Dagbladets artikkel.

Iran truer stadig med å utslette Israel, de støtter terrororganisasjonen Hezbollah både militært og økonomisk. Det samme gjør de med Syrias regime.

I november 2016 uttrykte FNs spesialutsending i Libanon (UNSCOL) bekymring for uttalelser fra Hezbollahs leder. Lederen hadde uttalt at terrororganisasjonen har et stort antall våpen, også avanserte, som kan nå alle mål i Israel.

Slike uttalelser er ikke uvanlige. Men at Hezbollah har våpen er et klart brudd på, blant annet FNs resolusjoner 1559, 1680 og 1701, om at det kun er det libanesiske forsvaret som skal være i besittelse av våpen. Alle andre grupperinger skal avvæpnes.

Dessverre klarer verken FN eller libanesiske myndigheter å følge opp sitt mandat for å stoppe opprustningen av Hezbollah. 

I etterkant av Syria-krigen har det pågått en diplomatisk dragkamp for å sikre fred. Et av tauene i dragkampen er hvorvidt Iran skal få ha en militær tilstedeværelse i Syria, og da spesielt i områdene nær Israel. Russland er ulne i sitt standpunkt til dette. USA er klare på at alle væpnede grupper må fjernes.

Mens dragkampen pågår, skjer ting på bakken som gjør at Israel selv må sette grenser.

Om ikke Israel tar saken i egne hender, og bomber våpenkonvoier og iranske militærbaser, vil det utvikle seg enda en forferdelig regional krig. Det er det siste regionen og Israel trenger.

Trolig er det det siste Dagbladet trenger også.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer