Av Israels ambassadør: En medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN

Av ICEJ Press, 01.28.2019
Israels ambassadør, Alon Roth
Israels ambassade

ICEJs rapport viser en utvetydig svikt i Mainstream media når det gjelder det iøynefallende stemningsmønsteret i FN-systemets bruk av resolusjoner. Ikke bare når det gjelder Israel, men i spørsmålet om menneskerettighetsbrudd generelt.

Av Israels ambassadør i Norge, Alon Roth

Et land i Midt-Østen, som har drept mer enn 500 000 av sine egne borgere, ble i fjor fordømt bare en gang av generalforsamlingen. Det samme gjelder for land som finansierer og sprer terror både  i Midtøsten og i andre land.

ICEJs undersøkelse viser med all tydelighet at mediene har en konsekvent bias mot et demokrati som kjemper for å overleve i et fiendtlig område.

I motsetning til disse, ble Israel - en demokratisk, lovregulert, pluralistisk stat som kjemper for sin eksistens i det samme området, fordømt overveldende tjueen ganger.  

ICEJs undersøkelse viser med all tydelighet at mediene har en konsekvent bias mot et demokrati som kjemper for å overleve i et fiendtlig område. Israel er faktisk underlagt en automatisk flertallsfordømmelse. Dette er blitt et mønster som ikke har noe med virkeligheten i området å gjøre, og det er atter et eksempel på et flertallspolitisk og moralske hykleri. Dette bygger ikke på en faktabasert virkelighetsorientering, men det er dessverre snarere en medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN.

Dette bygger ikke på en faktabasert virkelighetsorientering, men det er dessverre snarere en medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN.

Man må undres, hvorfor har ikke disse grelle faktum interesse for den fjerde statsmakt? Media har i stedet mislyktes i å belyse den ubalansen som kommer av det utilstrekkelige nivå av fordømmelser mot destabiliserende og fredstruende stater og medspillere i regionen.

Media har i stedet mislyktes i å belyse den ubalansen som kommer av det utilstrekkelige nivå av fordømmelser mot destabiliserende og fredstruende stater og medspillere i regionen.

FN er ikke et perfekt system, men det er verdens hovedorgan for diplomati og samarbeid på internasjonalt nivå. Derfor bør FN også være gjenstand for omfattende granskning.

Les mer i saken: 

ICEJ med stor rapport: Kun to artikler forklarer Israels situasjon i FN i tiden 2011-2018

Norsk presses urett mot Israel tydelig i ICEJs store medieundersøkelse

Medieanalyse: Israel, FN og mediene 

NRK med noe selvkritikk i sin dekning av Israel i FN

 

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!