Av Israels ambassadør: En medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN

Av ICEJ Press, 01.28.2019
Israels ambassadør, Alon Roth
Israels ambassade

ICEJs rapport viser en utvetydig svikt i Mainstream media når det gjelder det iøynefallende stemningsmønsteret i FN-systemets bruk av resolusjoner. Ikke bare når det gjelder Israel, men i spørsmålet om menneskerettighetsbrudd generelt.

Av Israels ambassadør i Norge, Alon Roth

Et land i Midt-Østen, som har drept mer enn 500 000 av sine egne borgere, ble i fjor fordømt bare en gang av generalforsamlingen. Det samme gjelder for land som finansierer og sprer terror både  i Midtøsten og i andre land.

ICEJs undersøkelse viser med all tydelighet at mediene har en konsekvent bias mot et demokrati som kjemper for å overleve i et fiendtlig område.

I motsetning til disse, ble Israel - en demokratisk, lovregulert, pluralistisk stat som kjemper for sin eksistens i det samme området, fordømt overveldende tjueen ganger.  

ICEJs undersøkelse viser med all tydelighet at mediene har en konsekvent bias mot et demokrati som kjemper for å overleve i et fiendtlig område. Israel er faktisk underlagt en automatisk flertallsfordømmelse. Dette er blitt et mønster som ikke har noe med virkeligheten i området å gjøre, og det er atter et eksempel på et flertallspolitisk og moralske hykleri. Dette bygger ikke på en faktabasert virkelighetsorientering, men det er dessverre snarere en medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN.

Dette bygger ikke på en faktabasert virkelighetsorientering, men det er dessverre snarere en medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN.

Man må undres, hvorfor har ikke disse grelle faktum interesse for den fjerde statsmakt? Media har i stedet mislyktes i å belyse den ubalansen som kommer av det utilstrekkelige nivå av fordømmelser mot destabiliserende og fredstruende stater og medspillere i regionen.

Media har i stedet mislyktes i å belyse den ubalansen som kommer av det utilstrekkelige nivå av fordømmelser mot destabiliserende og fredstruende stater og medspillere i regionen.

FN er ikke et perfekt system, men det er verdens hovedorgan for diplomati og samarbeid på internasjonalt nivå. Derfor bør FN også være gjenstand for omfattende granskning.

Les mer i saken: 

ICEJ med stor rapport: Kun to artikler forklarer Israels situasjon i FN i tiden 2011-2018

Norsk presses urett mot Israel tydelig i ICEJs store medieundersøkelse

Medieanalyse: Israel, FN og mediene 

NRK med noe selvkritikk i sin dekning av Israel i FN

 

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!