AUF sprer usannheter om Israel og israelere

Av ICEJ Press, 03.30.2020

På Arbeiderpartiets ungdom sine hjemmesider fremmer Arbeiderpartiets fremtid ramsalt kritikk av israelere og Israel. Det som er mer urovekkende er deres mangel på kunnskap, både om historien og dagens situasjon for den jødiske nasjonen.

AV: Martin Gellein

Bare i innledning av sin offentlige uttales om sitt syn på saken, serveres den ene usannheten etter den andre. Uttalelsene utelater konsekvent å informere om at det er palestinernes krigføring og terror som var og er grunnlaget for konflikten. I stedet fremstiller AUF israelerne som en hensynsløs okkupasjonsmakt som ikke ønsker fred.

«Konflikten mellom Israel og Palestina er en av verdens lengstvarende konflikter, og har sin opprinnelse i FNs delingsplan fra 1947.»

Konflikten har ikke sin opprinnelse i «FNs delingsplan fra 1947.» Forslaget fra 1947 var et forsøk på å løse (!) konflikten. I forkant hadde 77% av det området som var forespeilet jødene å etablere en stat på (det britiske Palestina-mandatet) skilt ut og gitt til palestina-araberne, til opprettelsen av kongedømmet Jordan. Araberne i alle land stod samlet i motstanden mot opprettelsen av en jødisk stat, helt uavhengig av hvilken størrelse den skulle ha. I et siste desperat forsøk på å tilfredsstille araberne, foreslo FN å dele de resterende 23% i to stater: En jødisk stat og enda en arabisk stat. Israel svarte ja. Araberne svarte nei. Derfor ble det ikke noen arabisk statsdannelse den gang.

I mellomkrigsårene bedrev palestina-araberne hensynsløs terror mot jødenes iherdige og storslåtte innsats for å kultivere og modernisere landet. Mange av de som i dag omtaler seg som palestinere, er etterkommere av arabere som kom fra omkringliggende arabiske stater fordi det var lønnet arbeid å få.

«Siden den gang har Israel gjennom krig, økonomiske sanksjoner, blokader og ulovlige bosettinger stadig okkupert mer og mer av palestinsk jord.»

AUF fremstiller det som om Israel har ført krig mot palestinerne. Fakta er at flere arabiske nasjoner slo seg sammen – i 1948, 1967 og 1973 – med offentlig uttalt mål om å kaste jødene på sjøen og utslette Israel fra kartet.

Under krigen i 1948 okkuperte Jordan Samaria og Judea (Vestbredden) og Jerusalem. Da dette var en angrepskrig, var okkupasjonen ulovlig.

Som følge av krigen 1967 tok Israel tilbake Judea, Samaria og Jerusalem fra jordanerne. Videre tok de Sinai fra egypterne og Golan-høydene fra Syria. Sinai ble senere gitt tilbake til Egypt. Fra et israelsk perspektiv var ikke okkupasjonen av Golan-høydene ulovlig. For det første er det legalt fordi det var i en forsvarskrig. For det andre ville det sette Israels sikkerhet i betydelig fare, dersom områdene ble gitt tilbake.

De «ulovlige bosetningene - på stadig mer okkupert palestinsk jord,» utgjør under 3% av de omstridte områdene i Judea og Samaria (Vestbredden). Fra et israelsk perspektiv er ikke dette ulovlige bosetninger på okkupert land.

«Gjentatte forsøk på fredsforhandlinger har ikke ført frem og har i de fleste tilfeller bare styrket Israels posisjon.»

Israelerne har sagt ja til flere forslag om en to-stats-løsning. Israel har også selv fremmet slike forslag. Palestinerne har sagt nei til alle. Palestinerne har også flere ganger nektet å sette seg ved forhandlingsbordene.

«25 år etter at Oslo-avtalen ble undertegnet har situasjonen for palestinerne forverret seg og de ulovlige bosettingene har blitt flere.»

Palestinernes løgner og hat er deres verste fiende. I stedet for å si ja til et av forslagene om en to-stats-løsning, eller å prioritere å bygge opp infrastruktur og et godt og trygt samfunn; så frasier palestinerne seg sitt ansvar og misbruker sine muligheter, ved i stedet å motarbeide og terrorisere jødene. Palestinerne er den folkegruppen i verden som mottar mest bistand fra det internasjonale samfunnet. En stor del av disse midlene går blant annet å belønne enhver palestinsk terrorist dømt og fengslet av israelske myndigheter, eller til familiemedlemmene til selvmordsbomberne.

«Okkupasjonen, blokaden av Gaza og den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden frarøver palestinerne friheten over egne liv, men fører også til en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere.»

Etter at Israel flyttet/tvangsflyttet sine borgere fra Gaza og overgav området til palestinerne, ble terroren derfra kraftig intensivert. «Blokaden av Gaza» er et helt nødvendig sikkerhets-tiltak i møte med den alvorlige trusselen Hamas utgjør fra Gazastripen. Hvert år sendes flere tusen raketter derfra, mot sivile uskyldige israelske borgere. Den israelske marinen har flere ganger avskåret forsyninger med våpen fra blant annet regimet i Iran. Egypt (!) har stengt grensen mot Gaza, og nylig bygget en underjordisk grensemur for å forhindre smuglertunnellene, store nok til å transportere store kjøretøy.

«Muren gjennom Vestbredden» er i hovedsak et sikkerhetsgjerde satt opp av en årsak og med en hensikt: Å forhindre selvmordsbombere og andre terrorister å gjennomføre angrep på sivile uskyldige israelere. Tiltaket har vært en suksess – tallene på vellykkede selvmordsangrep er redusert betraktelig.

Palestinernes pågående løgner, hat, krigføring og terror gjennom 100 år; har kanskje gjort etableringen av en palestinsk stat til et umulig prosjekt. Det vil nå være som å etablere «iranistan» i hjertet av Israel. Om palestinerne ønsker fred, er naturligvis mulighetene mange.

Oppsummering

AUF anser ikke arabernes/palestinernes samlede massive motstand mot etableringen av en jødisk stat som konfliktskapende.

AUF anser ikke arabernes/palestinernes gjentatte nei til ulike forslag om en to-statsløsning, som av nevneverdig betydning for konflikten.

AUF anser ikke arabernes/palestinernes trusler og gjentatte angrepskriger som konfliktskapende.

AUF anser ikke palestinernes raketter, selvmordsangrep eller annen terror som konfliktskapende.

AUF anser ikke det palestinske lederskapets oppfordring til, lovprisning av eller belønning av selvmordsangrep og terror som nevneverdig konfliktskapende.

AUF anser israelernes seire i tre forsvarskriger, tilhørende vurderinger av innbyggernes sikkerhet og tiltak satt inn mot selvmordsangrep og annen terror rettet mot sivile uskyldige; som årsak til konflikten. Ord blir fattige. AUF sprer usannheter om Israel og israelere.

 

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding