Arbeiderpartiet vil opprette en palestinsk stat nå

Av ICEJ Press, 05.09.2020
Jonas Gahr Støre

Om det norske Arbeiderpartiet kommer i regjeringsposisjon, ønsker partiet å ta initiativ til å få med verdens nasjoner på å opprette en palestinsk stat. Det kan bare bety mer terrorisme og krig. Det er slik bokstavelig talt livsfarlig å stemme frem de norske røde partiene til å komme i posisjon til å danne regjering.

AV: Martin Gellein

På Arbeiderpartiets nettside legger ikke partiet skjul på hvor de står. De ønsker å ta initiativ til en internasjonal prosess for opprettelsen av en palestinsk stat, uten (!) at det foreligger en avtale om fred eller krav til palestinerne om å frasi seg krigføring mot Israel og terrorisme mot sivile jøder – slik både religiøse og politiske palestinske ledere oppfordrer til, applauderer og belønner – idet de omtaler selvmordsbombere og andre terrorister som idealer, helter og martyrer falt i hellig krig (jihad).

På nettsiden skriver partiet at de i utgangspunktet stiller krav til begge, men de mener altså at tiden nå er inne for å anerkjenne og opprette en palestinsk stat, uten noen fredsavtale eller krav til endring i palestinsk krigføring og terrorisme.

«Arbeiderpartiet støtter opprettelsen av en palestinsk stat. Vi vil ikke lenger sette en endelig avtale som premiss for å anerkjenne en palestinsk stat.»

Det er ikke urealistisk at Arbeiderpartiet sammen med SV og Rødt kan skape et flertall og danne regjering etter det neste stortingsvalg. Om norske velgere stemmer frem en slik koalisjon, vil det kunne innebære mer krigføring og mer terrorisme fra palestinerne mot jøder og Israel. Det er godt kjent at SV og Rødt er enda mindre kritiske til palestina-araberne, og enda mer kritiske til israelerne enn det Arbeiderpartiet er.

«Når Arbeiderpartiet får regjeringsansvar og det ikke har skjedd en reell fremgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning … bør Norge sette i gang en prosess for anerkjennelse av Palestina som en selvstendig stat …»

I motsetning til Trumps forslag til en tostatsløsning, som innebærer en demilitarisert palestinsk stat, ønsker Arbeiderpartiet å gå foran i kampen for opprettelsen av en palestinsk stat uten at det foreligger avtaler som sikrer fred eller krav til palestinerne om å avstå fra krigføring og terrorisme mot sivile jøder. En palestinsk stat kan derfor bli «et iranistan» midt inne i Israel. Det er godt kjent at Iran, blant annet gjennom terrororganisasjonen Hizbollah, støtter den væpnede palestinske aggresjonen mot sivile jøder i Israel både ideologisk, økonomisk og militært. En palestinsk stat vil slik bli et brohode for alle Israels fiender midt inne i Israel.

Ifølge palestina-arabernes narrativ er jødene innflyttere og inntrengere som har stjålet og okkupert arabernes land, fordrevet dem og undertrykker dem. Det er dette narrativ som ligger til grunn for at religiøse og politiske ledere for palestina-araberne legitimerer alle former for krigføring, selvmordsaksjoner og annen terrorisme mot sivile jøder.

Det er ingen grunn til å anta at palestina-arabiske religiøse og politiske ledere vil endre sitt syn på historien, og derfor heller intet håp om at de ønsker å ta avstand fra krigføring, selvmordsaksjoner og annen terrorisme mot sivile jøder.

Palestina-arabernes hat og motstand mot staten Israel, er jo slett ikke begrunnet med at israelerne ikke har ønsker eller ikke er åpne for en tostatsløsning! For nettopp det har israelerne gjennom 73 år vært helt tydelige på at de er. Palestina-arabernes hat og motstand mot Israel er begrunnet med antagelsen av jøder som inntrengere, okkupanter, fordrivere og undertrykkere – det vil det fortsette å være, uavhengig av opprettelsen av en palestinsk stat.

Opprettelsen av en palestinsk stat uten internasjonale krav om demilitarisering og opphør av krigføring og terrorisme, vil derfor styrke palestina-arabernes muligheter til å intensivere krigføring og terrorisme.

Vi har sett hvordan nettopp dette skjedde etter at palestina-araberne fikk selvstyre i Gaza. Og vi vet det samme skjedde ut fra de områdene palestina-araberne fikk selvstyre i som følge av OSLO- avtalen.

Dette har Trumps fredsinitiativ fanget opp og derfor har palestina-araberne forkastet forslaget bare ved å høre ryktet om planens innhold. Arbeiderpartiet derimot, vil ukritisk gi palestina-araberne enda bedre vilkår for krigføring og terrorisme mot sivile jøder.

Arbeiderpartiet lukker øyne og ører for det faktum at palestina-araberne, sammen med flere arabiske nasjoner, tre ganger har gått til krig mot Israel med uttalt mål om (ikke en tostatsløsning) å kaste jødene på sjøen og utslette Israel fra kartet.

Arbeiderpartiet lukker øyne og ører for at palestina-araberne har sagt NEI til alle ulike forslag om en tostatsløsning (Israel har sagt ja til flere).

Arbeiderpartiet lukker øyne og ører for at palestina-arabernes religiøse og politiske ledere (både det ytterliggående Hamas og det «moderate» Fatah) oppfordrer til, lovpriser og belønner selvmordsbombere og andre terroristers nedslaktninger av sivile jøder.

Arbeiderpartiet lukker øyne og ører for at palestina-arabernes ledere samarbeider tett med arabiske og andre muslimske nasjoner (som Iran og Syria) som stadig offentlig truer jødene og Israel med utslettelse.

Arbeiderpartiet lukker øyne og ører for at palestina-araberne fornekter jødenes tilknytning til Jerusalem og Israel, at mange fornekter også Holocaust (deres president har skrevet doktorgradsavhandling om det), at jødene blir sett på som inntrengere og okkupanter i hele den jødiske staten Israel (altså ikke bare i en del eller deler av staten Israel) og så videre.

Dette gjør Arbeiderpartiet og deres allierte til livsfarlige fiender av jøder og den jødiske staten Israel.

 

AUF

På AUF sin nettside er det tydelig at Arbeiderpartiets kommende generasjon er mer radikale enn sine

forgjenger. AUF forklarer konflikten utelukkende ut fra israelernes angivelige brudd på folkeretten og

menneskerettighetene. Ikke et ord om arabisk krigføring, selvmordsaksjoner eller annen terrorisme

mot sivile jøder er nevnt. Ikke et ord. Ikke ett eneste ord om at dette bryter med folkerett og menneskerettigheter. Mens listen med anklager mot Israel er lang og detaljert, bestående av over 25 punkter.

 

Det ser ut til at den kommende generasjonen av arbeiderpartipolitikere også er mer radikale enn

SV og Rødt i sin motstand mot verdens eneste jødiske stat, som gang på gang er forsøkt utslettet av

de omkringliggende arabiske nasjonene. Det er også godt kjent at AUF flere ganger har besøkt Fatah-medlemmer i Israel, og også har invitert medlemmer av Fatah til Norge som gjestetalere, blant annet til AUFs årlige sommerleir på Utøya.

AUFs leder Mani Hussaini omtaler Fatahs ungdomsparti som sine og AUFs venner. Fatah, som altså oppfordrer til, lovpriser og belønner selvmordsaksjoner og annen terrorisme mot sivile. Mani Hussaini og AUF er tydelige på hvor de står: På selvmordsbombernes og terroristenes side. AUF kritiserer hverken Fatah eller noen annet ved palestinerne med ett eneste ord.

I Mani Hussaini tale på AUFs sommerleir på Utøya i 2015, omtaler AUF-lederen den grusomme terroren som rammet regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Han omtaler terroren som «en villet politisk handling.» «Kjære dere,» uttaler Mani; «Det er det samme hva man kaller sin hellige krig. Det er det samme hva man kaller sin Gud eller ideologi. Det er det samme om man dreper i koranens, bibelens eller toraens navn: Hvis man dreper sivile for å skremme, da er man terrorist.»

 

Det er en åpenbar selvmotsigelse i dette budskapet: På den ene side omtaler Mani Hussaini og AUF

palestinere i Fatah - som oppfordrer til, lovpriser og belønner terrorister - som venner. På den andre

side kritiserer han Anders Behring Breivik, som gjør nøyaktig det samme: Å drepe sivile uskyldige barn for å få frem et politisk budskap. Nøyaktig det samme.

 

Fatah står for en politikk som utbetaler høye månedlige summer til selvmordsbomberes familier og

fengslede terrorister dømt for å myrde sivile uskyldige jøder. De oppkaller barneskolene sine etter

selvmordsbombere og omtaler dem i skolebøkene som «martyrer falt i hellig krig (jihad)». AUF kaller ABB for terrorist, men Fatah som venner.

Et annet sted på nettsiden omtaler også Mani Hussaini Taliban for terrorister. ABB og Taliban er altså terrorister fordi de myrder sivile uskyldige, men Fatah, som står for nøyaktig det samme, er Manis og AUFs venner.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding