Andre nasjoner burde bruke muligheten USA nå forsøker å skape i Midtøsten

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.10.2018

For lenge har kravene mot Israel i fredsforhandlingene vært urealistiske, urettferdigheten uholdbar, og i for lang tid har presset mot PA offisielt vært ikke-tilstede-værende. Trump-administrasjonen har endret alle tre momentene. De har skapt en mulighet for andre land til å følge i de modige og moralske fotsporene til USA.

 

I løpet av perioden Trump-administrasjonen har sittet ved roret, virker USAs linje å være totalt endret i Midtøsten-konflikten. 

De første endringene kom da Trump-administrasjonen utpekte Nikki Haley til USAs nye FN-ambassadør. 

Helt fra den dagen har hun utrettelig arbeidet for at Israel skal behandles på lik linje med andre land i FN, ikke urettferdig slik utallige eksempler viser. 

I juni i år trakk USA seg fra FNs menneskerettighetsråd – en organisasjon som er blitt et politisk verktøy for uappeguffene stater med store antipatier mot Israel og jødene.

Nikki Haley har trådt opp tydelige moralske fotspor andre land burde kjenne seg forpliktet til å følge etter. 

Så flyttet USA sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, Israels hovedstad. 

Argumentasjonen var svært god. Alle nasjoner, også Norge, har utenlandske ambassader i sine hovedsteder. Frem til USA flyttet sin ambassade til Jerusalem, var Israel et uhederlig unntak. Ingen hadde sine ambassader der.

Hver gang USA gjør noe nytt i Midtøsten-konflikten, roper mange, initiert av de palestinske myndigheter, ut om hvilke uroligheter det kan starte.

Like fullt handler USA. For ansvaret for urolighetene ligger ikke hos dem, men hos de som oppfordrer til vold.

Nå dukker truslene opp igjen. Om USA trekker all sin støtte til UNRWA og andre PA-institusjoner, vil det føre til uroligheter. 

Slik det fungerer i dag, bidrar UNRWA til å holde millioner av palestinaarabiske flyktninger som gisler i Libanon, Syria, Jordan og under PA og Hamas. En slik praksis kan ikke fortsette. Flyktningene må integreres i de landene hvor de nå bor. De burde på ingen måte være en del av fredsforhandlingene mellom PA og Israel. 

USA innrømmer nå at de innad i administrasjonen diskuterer hvordan de skal forholde seg til Golanhøydene. Det samme burde Norge og alle andre nasjoner også gjøre. De kan ikke bare si at Israel har rett til å forsvare seg selv og å eksistere innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

Vi burde innse at Golan ikke kan gis tilbake til Syria. Til det er sikkerhetsrisikoen altfor stor.

Det er på tide at Norge og andre land endrer sine fastlåste syn i Midtøsten. Og i stedet for å fordømme og irettesette USA, burde de bruke muligheten USA nå forsøker å skape.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer