- Vi tar avstand fra Martin Luthers barbariske utfall mot jødene

Av ICEJ Press, 11.04.2016

Det sier Petter Olsen, medieleder for Indremisjonsforbundet. Leder for mellomkirkelig råd sier Luthers uttaleIser var med på å forsterke antisemittismen I Europa. Vi snakket med tre ledere i den evangelisk-lutherske kirke om Luthers antisemittisme.

De fleste er klar over Martin Luthers positive påvirkning på den protestantiske kirke. Det kanskje ikke så mange er klar over er hvordan Martin Luther, spesielt i avslutningen av sitt liv, kom med en rekke grove antisemittiske utsagn. Her er noen av dem:

Luthers utsagn

«Dessuten er de ikke annet enn tyver og røvere. Daglig er det ikke en eneste matbit eller en tråd av klærne deres som de ikke har stjålet fra oss ved hjelp av deres forbannede åger (Red: uanstendig høy rente). Dermed lever de fra dag til dag, sammen med kone og barn, ved tyveri og ran….»

«Men de har ikke opparbeidet perfeksjon i kunsten å lyve; de lyver så klønete og klomsete at alle som er litt observant lett kan oppdage det. Men for oss kristne står de som et skremmende eksempel på Guds vrede».

På grunn av det Martin Luther så på som jødenes løgner og blasfemi, anbefalte han også at synagogene og hjemmene deres ble brent.

 «Luthers uttalelser var med på å forsterke antisemittismen i Europa og er blitt misbrukt, bl.a. av nazistene.  Kirkene har vært en av de viktigste formidlerne av jødehat opp igjennom historien – både før og etter Luther», skriver Berit Hagen Agøy, generalsekretær i mellomkirkelig råd, i en e-post.

Tar klart avstand

Alle de vi snakket med tok klart avstand fra Luthers antisemittiske utsagn.

«Ingen i Indremisjonsforbundet vil ha problemer med å ta klart avstand fra de til dels barbariske utfallene mot jødene som Luther kom med mot slutten av sitt liv», skriver medieleder i Indremisjonsforbundet, Petter Olsen, i en e-post.

Generalsekretæren i Norsk luthersk misjonsforbund, Øyvind Åsland, tar også avstand fra de jødefiendtlige utsagnene.

«Vi tar avstand fra all antisemittisme, som det dessverre ser ut til å være grobunn for i deler av samfunnet i dag. Vi freder heller ikke Luther, og tar dermed avstand også fra de utsagn fra ham som er jødefiendtlige», skriver han i en e-post.

Ledelsen i den norske kirke gjør det samme.

«Den norske kirkes ledelse i dag tar naturligvis sterkt avstand fra Luthers syn på jødene», skriver Agøy.

Sentralt i den norske kirkes markering

I 2017 er det femhundre år siden Martin Luther hang opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg. Dette ble starten på den evangelisk-lutherske kirke, en kirke mange kirkesamfunn i dag bekjenner seg til.

Den norske kirkes markering av jubileet er allerede i gang. Et av temaene som vil tas opp er Luthers antisemittisme.

«Luthers syn på jøder er en tematikk som står sentralt i Den norske kirkes markering av reformasjonen neste år», sier Berit Hagen Agøy.

Flere av arrangementene deres handler om nettopp dette.

«I forbindelse med reformasjonsmarkeringen er det utarbeidet et studieprogram for alle prester i Den norske kirke, og her er Luther og jødene et av temaene. I tillegg planlegger vi sammen med HL-senteret et seminar om Luther og jødene 10. november 2017. Teologisk fakultet har også arbeidet med vårt oppgjør med Luther og arrangerte et seminar om dette på HL-senteret nå i september.  Vi har også tatt opp denne tematikken i vårt samarbeid med Det mosaiske trossamfunn. For en tid tilbake utarbeidet Mellomkirkelig råd et opplegg for konfirmanter om antisemittisme. Dette er noe vi har høyt oppe i vår bevissthet. Så på mange ulike måter vil Luther og jødene være tema i forbindelse med reformasjonsmarkeringen», skriver Agøy.

Ingen av de vi snakket med har for øyeblikket planer om en spesiell uttalelse om Luthers antisemittisme, slik det blant annet er gjort i Tyskland og USA.

Ungdomsturen 2018

Program og påmelding. Haster!

Opprop om NRKs dekning av Israel

Les om oppropet, gi din tilslutning