Palestina-arabere bosatt i Jerusalem foretrekker Israel.

Av ICEJ Press, 08.20.2015

De fleste palestina-arabiske beboerne i Jerusalem vil foretrekke et israelsk statsborgerskap foran statsborgerskap i en fremtidig palestinsk stat. Dette ifølge en fersk undersøkelse utført av Palestinian Center for Public Opinion.

52 % av de spurte sa at de ville foretrekke å ha israelsk statsborgerskap med like rettigheter som de israelske jødene, og bare 42 % sa de ville ha foretrukket å bli statsborgere i en fremtidig palestinsk stat.

Holdningen til israelsk statsborgerskap blant palestina-arabere har endret seg betydelig de siste årene. For 5 år siden ble den samme undersøkelsen utført, og da var det kun en tredjedel av de spurte som ville valgt å være israelske statsborgere.

I tidligere undersøkelser var grunnene for å velge israelsk statsborgerskap bedre jobbmuligheter, bedre helsetilbud og bedre helsevern. Av de spurte sa 47 % av de foretrakk å jobb ved en israelsk bedrift, selv om det betød at de måtte endre livsstil.

Som en kontrast til dette var det kun 4 % på «Vestbredden» og 12 % på Gazastripen som sa de var interessert i å bli israelske statsborgere.

Undersøkelsen ble utført i juni, og er basert på meningene til 504 personer, samlet inn igjennom personlige intervju. Undersøkelsen hevder å kunne ha en feilmargin på 4,5 %.

Regionalkonferansen i Bodø 2018

Program

Opprop om NRKs dekning av Israel

Les om oppropet, gi din tilslutning