Om ICEJ

ICEJ HQ in Jerusalem

Din Ambassade i Jerusalem

Høsten 1980 etablerte evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner den Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem, ICEJ. Dette skjedde sammen med den første kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem.

Hensikten var å gi et praktisk uttrykk fra verdens troende om å velsigne Sion. Ambassaden ble åpnet etter at det internasjonale samfunnet forkastet Israels bestemmelse om at Jerusalem var den jødiske statens "evige og udelelige" hovedstad, hvorpå 13 nasjoner flyttet sine ambassader fra Jerusalem til Tel Aviv.

I dag representeres kristne fra hele verden ved sin egen Ambassade i Jerusalem, en internasjonal kanal for kristen omsorg og kjærlighet til Israel og det jødiske folk.

Hvorfor vise omsorg for Israel?

Israels rolle i Guds store frelsesplan er helt sentral, «Frelsen kommer fra jødene» Johannes 4.22. Det jødiske folket har siden Abrahams dager vært det redskapet Gud har reist opp og brukt for å bringe frelse til menneskeheten. Vi har fått del i velsignelser fra dette folket og står således også i gjeld til dem, jfr. Rom 15.27

Visste du at Bibelen er svært klar angående jødenes fremtid? Skriften sier at etter Jerusalems ødeleggelse og spredningen av det jødiske folk, skulle Gud bringe dem tilbake fra alle fire verdenshjørner til den gjenopprettede landet Israel, for deretter å velsigne dem åndelig og gjenopprette dem til seg selv. Det er i deres eget land at de vil bekjenne, som en nasjon, at Herren vil være deres Gud, og de skal være Hans folk (Jeremias 31:33).

Gud har hatt Sin plan og hensikt for Israels land og folk helt fra begynnelsen. Han tilbyr kristne, som Abrahams barn ved tro, anledningen til å ta aktivt del i Hans fullkomne plan. Det er en plan så stor i omfang at den favner hele verdens fremtid. Som Paulus sier: "Men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde! For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde?" (Romerne 11:12,15)

Ambassadens rolle

Vi i den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem tror det er Guds ønske at kristne rundt i hele verden stimuleres, oppmuntres og inspireres når det gjelder deres rolle i Israels gjenopprettelse. Bibelen lærer oss at fremtiden for nasjonene, kristne og Kirken/menigheten er knyttet til måten man gir gjensvar til denne gjenopprettelsen. Israel er blitt målet for fiendtlighet fra mange kanter. Vi tror at kristne må ta avstand fra anti-israelske og antisemittiske fordommer, og møte løgn med sannhet.

Våre standpunkter kan til tider virke politiske, men de springer ut fra bibelske prinsipper og overbevisning.

Visjonens oppfyllelse

Hvert år arrangerer Ambassaden den kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem. Dette er nå det største kristne arrangement i Israel og er blitt en av de største årlige turistattraksjonene i landet. Tusener av troende kommer fra rundt 100 nasjoner til denne Festen i forventning til den fremtidige oppfyllelsen av Guds løfter fra profetien i Sakarias 14.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ) er en verdensomspennende non-profitt tjeneste med et profetisk kall til å være en kilde for trøst til Israel og det jødiske folk. Bibelen er klar når det gjelder den holdning kristne burde ha overfor jødene. 1. Mosebok 12:3 sier at vi skal "velsigne dem." Esaias 40:1 befaler oss å "trøste dem." Salme 122:6 sier at vi skal "be om fred for Jerusalem!" Romerne 11:31 ber oss om å "vise dem miskunn." ICEJ har nå i over 30 år fulgt disse bibelske befalinger. Vi har blitt en stemme til Israel for å minne henne på Guds løfter om i disse dager igjen å samle Hans atspredte jødiske folk til Landet Israel fra alle land som en utløsende nøkkel for Guds forløsningsplan for hele verden. Herren har åpnet dører for oss til å betjene i alle lag av det israelske samfunnet i det vi deler med dem og oppmuntrer dem til å stole på vår far Abrahams Gud.

"Et Ord fra Jerusalem" er den månedlige nyhetsavisen på norsk. Her gis leserne en bibelsk innsikt, artikler om aktuelle saker presenteres, reportasjer forteller hva som skjer i Israel og man oppdateres på de arrangementer Ambassaden innbyr til i Norge og verden forøvrig. I tillegg produserer vi radioprogrammet Et Ord fra Jerusalem som kringkastes på lokale radiostasjoner landet over, samt TV programmet Inside Israel.

Arise

Arise er ungdomsarbeidet i ICEJ, og som er dedikert til å reise opp en ny generasjon av unge mennesker som står på Bibelens sannheter, er åndelige våkne, vandrer i tro og støtter Israel. Møter og turer arrangeres for unge interesserte. Her kan du lese mer om dette arbeidet.

Hjelp

ICEJ AID er et sosialt hjelpearbeid som gir praktisk uttrykk for vår omsorg og kjærlighet til Israel og dets innbyggere. Vi kanaliserer økonomisk støtte, medisiner, klær og annen materiell støtte til mennesker i nød.

Aliyah

Våre plikter og vår omsorg for å hjelpe jøder hjem til Israel har vært høyt på Ambassadens prioritetsliste. Vi gir både praktisk hjelp og er med å oppmuntrer jøder i diasporaen til å vende hjem til Israel. Til nå har vi hjulpet over 115 000 på deres vei hjem til Israel. Vi har også et utstrakt program som hjelper mange av disse nye innvandrerne i den vanskelige integreringsprosessen de må gjennom i Israel.

Knesset

ICEJ har bidratt til opprettelsen av Knesset Christian Allies Caucus som  tilstreber å bygge direkte kommunikasjonslinjer, samarbeid og koordinering mellom Knesset og kristne ledere rundt om i verden.

 

European Coalition for Israel

European Coalition for Israel er et felles initiativ fra ICEJ samt andre kristne pro-Israel organisasjoner med virksomhet i Europa for å ta opp spørsmålet om økende antisemittisme og anti-sionisme i Europa. Koalisjonen ble formelt lansert 2. mars 2004 i Brussel.  ECI søker å informere medlemmene av Europaparlamentet og andre politiske ledere i Brussel og andre europeiske hovedsteder om de komplekse realiteter konflikten i Midtøsten ved å anerkjenne retten for Israel, som det eneste demokratiet i regionen, til å eksistere innenfor sikre grenser.

Bibelsk Sionisme.

 Ambassaden har arrangert fire Internasjonale Kristne Sionist Kongresser der vi oppmuntrer jøder og utfordrer kristne angående bibelsk sionisme. De har bidratt til å styrke kristnes arbeid på vegne av Israel og belyst vesentlig undervisning i Menigheten i disse siste dager. Når Israel og Midtøsten så raskt fanger verdens oppmerksomhet, trenger kristne og andre tilgang til sannferdig og nøyaktig informasjon for å beskytte seg mot den vridde media dekningen som ofte kringkastes fra denne urolige regionen. Publikasjonene fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem tilveiebringer akkurat det du trenger for å holde deg informert.

ICEJ Nyhets Service

Den bibelske betydningen av det moderne Israel krever en standard av troverdighet og tilregnelighet som du ikke finner så lett, men du kan forvente dette i våre rapporter og analyser av aktuelle hendelser i Israel og regionen. Vi gir deg det balanserte synspunktet på Israel fra vårt unike ståsted i Jerusalem. ICEJ Nyhets Service holder deg oppdatert når det gjelder nyheter og hendelser i Israel og Midtøsten. Nyhetene sendes ut fra Jerusalem minst tre ganger i uken og Nyhets Servicen er gratis for alle som har en e-post adresse. Du vil få nøyaktig og balanserte oppdateringer om den siste utviklingen i området. Benytt deg av dette tilbudet for å holde deg oppdatert i dette så hurtig omskiftende området. Nyhets Service er på engelsk, men du inviteres også til å følge vår webside med aktuelle kommentarer samt på Facebook

Vi inviterer deg til gjennom dine økonomiske gaver og forbønn å bli delaktig i våre anstrengelser i denne viktige tiden. Hver eneste gave vil bety en forskjell for Israel, og for Guds evige plan for dem. Takk for din tillit. Vi tror at alle dem som tar del i vår tjeneste blir berørt og velsignet av Gud.

 

Velkommen som medlem i dette viktige oppdraget, bli medlem her.