Israels hær er verdensledende på likestilling

Av ICEJ Press, 03.08.2013

Den israelske hæren har høyere andel kvinner i tjeneste enn noen annen forsvarsstyrke i verden, og mer enn halvparten av offiserene er kvinner.

Det viser statistikk fra personalavdelingen i IDF, forteller avisen The Algemeiner, som på selveste kvinnedagen utroper IDF til "verdens mest kvinnevennlige armé".

Statistikken forteller at 34 prosent av alle soldatene i IDF er kvinner, noe som er enestående i verdenssamfunnet. 57 prosent av alle offiserer er kvinner, og 28 prosent av de som har sin yrkeskarriere som militære offiserer er kvinner. 92 prosent av alle stillinger i IDF er åpne for kvinnelige søkere.

Hovedårsaken til det høye antallet tjenestegjørende kvinner er selvsagt at landet har obligatorisk verneplikt for begge kjønn. Men statistikken viser ikke bare at mange kvinner deltar i hæren. Den viser også en utvikling mot stadig økende likestilling i fordelingen av ulike stillinger og oppgaver. Et eksempel på dette er at antall kvinner i sekretær- og kontorstillinger har sunket med åtte prosent fra 2001 til 2012, fra 21 prosent til bare 13 prosent.

- Vi ser en økning i antall kvinnelige offiserer, og antall kvinner som ønsker en karriere i hæren, særlig i gradene fra Kaptein til Oberstløytnant, men vi har fortsatt langt igjen før vi har nådd vårt fulle potensial, sier Brigadegeneral Rachel Tevet-Wiesel til The Algemeiner.

I en markering av den internasjonale kvinnedagen oppmuntret en av hærens øverste ledere, Benny Gantz, til at flere kvinner bør gå inn i sentrale roller.

- Hele organisasjonen vår vil tjene på det, sa han.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding