Gjennomgang av store barnerettighetsorganisasjoner viser liten ansvarliggjøring av foreldre og samfunn når palestinske barn kaster stein

Av ICEJ Press, 08.24.2016

Redd Barna innrømmer at de offentlig mangler uttalelser som legger press på palestinske myndigheter, organisasjoner eller foreldre når palestinske barn kaster stein på israelere. Vår gjennomgang viser at de ikke er alene om det. Det er store mangler hos både UNICEF og HRW også. Israel blir syndebukken.

​Dette er en utvidet versjon av  denne

Kjenner igjen funnene

Bildet av menneskerettighetsorganisasjoner som kun legger press på Israel, samsvarer med hva lederen for UN Watch, Hillel Neuer, erfarer. UN Watch er en vaktbikkje-organisasjon i FN. Hans svar på hvorfor dette skjer er kontant:

-          Anti-israelske fordommer!, sier han til ICEJ.

Og fortsetter:

-          Hvis de virkelig bryr seg om barns rettigheter, slik de er garantert for under FN-avtaler som definerer internasjonale menneskerettigheter, så må de også tale ut mot foreldrene og PA (palestinske myndigheter).

Kun press på Israel

Svært mange palestinske barn deltar hvert eneste år i steinkasting og kasting av brannbomber, som resulterer i materielle skader, skader på mennesker og i noen tilfeller også død. Angrepene er rettet mot israelere. En del av disse barna blir arrestert av det israelske forsvaret eller det israelske politiet.

Vi har gjennomgått en rekke rapporter og artikler om emnet, skrevet av store internasjonale organisasjoner som arbeider for barns rettigheter. Dette innbefatter Redd Barna, HRW (Human Rights Watch) og UNICEF (FN-gren som arbeider for barn).  

I tillegg har vi googlet ulike søk som blant annet involverer ordene «palestinske barn». Vi har også søkt på hjemmesidene til disse organisasjonene etter artikler og liknende.

Det som skrives og sies om temaet er svært ensrettet. Det er, med få unntak, kun israelske myndigheter som settes under press. Det blir ikke i nevneverdig grad lagt press på hverken foreldrene til barna, de palestinske myndighetene eller palestinske organisasjoner.

- Stemmer at Redd Barna ikke har noen saker om dette

Når vi spør Redd Barnas mediesjef, Kristine Høyer, om artikler eller rapporter der de legger presset på palestinerne, bekrefter hun at de ikke har dette.

-          Det stemmer at Redd Barna ikke har noen saker om dette.

Hun sier videre:

-          Gjennomgående i vårt arbeid og vår kommunikasjon ber vi begge parter/ alle parter i konflikten i Palestina om å ivareta barns rettigheter, som jo også betyr at de ikke blir brikker i eller brukt i kamphandlinger og krigføring

De ønsker ikke å svare på oppfølgingsspørsmålet om hvorfor Redd Barna kun legger press på israelske myndigheter offentlig når de sier de ber begge parter ivareta barns rettigheter.

For øvrig tar de vår undersøkelse til etterretning.

Politiserte menneskerettigheter

Den israelske ambassadøren i Norge, Raphael Schutz, svarer generelt angående de nevnte organisasjonene.

-          Generelt vil jeg si at de nevnte (Red: Redd barna, HRW, UNICEF) organisasjonene systematisk politiserer menneskerettighetene ved å bruke noen hovedteknikker – der de spesielt tar ting ut av sammenheng, bedriver utelatelse av relevant fakta og noen ganger presenterer ukorrekt fakta, sier ambassadør Schutz.  

Når norsk politi arresterer barn

I 2009 ble over sytti barn under atten år arrestert i løpet av to voldsomme dager med ødeleggelser og demonstrasjoner i Oslo.

Det hele begynte med en lovlig pro-Israel-markering. Etter hvert dukket store skarer med pro-palestina-demonstranter opp. De kastet stein, skjøt med raketter, kastet brannbomber, knuste ruter og angrep både politi og pro-Israel-tilhengere.

Foreldrene må på banen

Flere politistasjoner i Oslo ledet an i bekymringssamtalene med barna, foreldrene og barnevernet i de påfølgende dagene. Stasjonssjefen på Manglerud politikammer uttalte følgende til NRK-nett etter arrestasjonene

- Det er grundig og mye arbeid som ligger foran oss. Vi må få ungene til å forstå at dette er ikke noe vanlig man bedriver i fritiden. Dette er kriminalitet, og de må stå fullstendig til ansvar for det de har gjort. Her må foreldre på banen og forstå at de må ha bedre kontroll på sine barn, sier Smedsrud.

​- Unge må gjenopprette skadene

Knut Storberget, som var justisminister den gang, var raskt ute med sterke ord mot de som sto bak hærverket.

- Jeg syntes reaksjonene først og fremst bør inneholde bekymringssamtaler med ungdommer og foreldrene. Men også reaksjoner som bidrar til at de unge gjenoppretter skadene de sto bak, gjennom konfliktrådsavtaler eller samfunnsstraff, sa Storberget til NRK-nett den gang.

Politiet fikk kritikk fra barneombudet for sine arrestasjoner av mindreårige. I Storberget mente at man måtte vise forståelse for politiets situasjon, og var ikke enig i kritikken.

Spesialist på krisepsykologi og barn sa følgende i etterkant av opptøyene:

- Det er uheldig for barn å bli inkludert i demonstrasjoner hvis man vet at det er fare for at stemningen kan bli opphetet og utarte til vold, sa psykolog og leder for Krisepsykologisk senter i Bergen, Atle Dyregrov til NRK-nett etter arrestasjonene.

HRW ville ikke svare på spørsmålene fra ICEJ.

UNICEF vil trolig komme med en uttalelse senere.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding