Einstein ville stå opp for Israel

Av ICEJ Press, 04.19.2013

Hittil ukjent tale er nå publisert.

I 1955 planla vitenskapsmannen Albert Einstein å holde en tale på Israels uavhengighetsdag som skulle kringkastes i amerikanske massemedier. Israelske myndigheter hadde bedt ham om å holde en tale om Israels vitenskapelige prestasjoner, men på eget initiativ hadde han spurt om heller å få lov å snakke om den politiske situasjonen i Midtøsten. I den forbindelse ønsket han å kritisere de vestlige verdensmaktene for deres holdninger til det som skjedde i regionen. Bare noen dager før talen skulle vært holdt, døde Einstein. Nå har det israelske statsarkivet publisert hans håndskrevne utkast til talen, melder The Algemeiner.

Talen er skrevet i samråd med daværende ambassadør til USA, Abba Eban. Først nå får offentligheten mulighet til å vite hva Einstein hadde tenkt å si i 1955.

Yair Rosenberg, som først skrev offentlig om funnet, sier at dette tilfører en ny forståelse av forholdet Einstein, som selv var jøde, hadde til den jødiske staten. Uttalelser han kom med tidligere i livet, har ifølge Rosenberg inneholdt nyanser som har gjort at han i ettertid har blitt tatt til inntekt for anti-sionistiske synspunkt.

- Men hans siste tale viser at Einstein inntil slutten forble en lidenskapelig forsvarer av Israel og forkjemper for fred, og at han hadde en sterk tro på at disse to sakene ikke var gjensidig utelukkende, men tvert imot forsterket hverandre, sier Rosenberg.

Her er noen oversatte utdrag fra Einsteins talemanus:

"Dette er den syvende årsdagen for etableringen av staten Israel. Etableringen av denne staten var internasjonalt akseptert og anerkjent, til en stor grad for å redde de som var igjen av det jødiske folket etter de ubeskrivelige grusomhetene av forfølgelse og undertrykkelse."

"Etableringen av Israel er en begivenhet som aktivt engasjerer denne generasjonens samvittighet. Det er derfor et bittert paradoks at en stat som var ment å være et tilfluktssted for et martyrfolk, selv står overfor alvorlige trusler mot sin sikkerhet. Den universelle samvittighet kan ikke forholde seg likegyldig til en slik fare."

"Det er ikke rett at verdensopinionen kun skal kritisere Israels respons mot fiendtlighet, og ikke aktivt søke å gjøre ende på den arabiske fiendtligheten, som er den grunnleggende årsaken til spenningen."

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding