Bevis for Israels versjon

Av ICEJ Press, 03.04.2013

Obduksjonsrapporten om dødsårsaken til den fengslede palestina-araberen Arafat Jaradat er nå klar.

PA-president Mahmoud Abbas sine anklager om at Jaradat døde som følge av israelsk tortur medførte som kjent betydelige opptøyer.

opplyser israelske myndigheter at obduksjonsrapporten bekrefter deres versjon av historien, som er at han døde av hjertestans og ble forsøkt gjenopplivet med førstehjelp utført av medisinsk kyndig personell.

Rapporten forteller at han hadde noen mindre skader på ribben og på huden, og at denne typen skader er i overensstemmelse med det man ofte finner hos personer som har gjennomgått gjenopplivningsforsøk.

Det er dermed fastslått at han ikke hadde ytre skader som kan peke i retning av anklagen om tortur. Han var heller ikke forgiftet, ifølge rapporten. Dødsårsaken er imidlertid ikke fastslått enda.

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!