Dag Øyvind Juliussen

Dag Øyvind Juliussen opplevde i ung alder et kall fra Gud om å arbeide med ICEJ. Dette har han gjort siden 1996. Han har produsert flere hundre radio og TV program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse.

1. juni 2014 ble Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør for ICEJ Norge.

Direktør ICEJ Norsk avdeling
Phone
+47 922 55 922

Regionalkonferansen i Bodø 2018

Program

Opprop om NRKs dekning av Israel

Les om oppropet, gi din tilslutning